Veterinárna klinika

SONOGRAFICKÝ prístroj Esaote MyLab40

25.08.2011 13:29

Ultrasonografický prístroj s Dopplerom je výborným pomocníkom pri získaní obrazu vnútorných orgánov zvieraťa.
Brušná aplikácia umožňuje získať obraz brušných orgánov, zobrazuje prípadné anomálie a dá sa zistiť miera prekrvenia.
Prístroj je vhodný aj pre zobrazenie malých orgánov ako sú štítna žľaza, penis, a prsné žľazy.
Taktiež šľachy, väzivo a svaly vrátane určenia prúdenia a rýchlosti krvi vie sonda zobraziť na obrazovke prístroja.
Pri kardio aplikácii zobrazuje srdce a jeho prípadné anomálie. 
Pri cievnej aplikácii sa znázorňujú tepny a iné periférne cievy. Tieto obrazy ukazujú možnú prítomnosť anomálií alebo obštrukcií v cievach. Pomocou prístroja sa zisťuje rýchlosť prúdenia krvi, dostatočnosť prúdenia krvi a priestupnosť periférnych ciev.

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

MVDr. Bibiana Miklošovičová Veterinárna klinika F.P. Drobiševa 5, 902 01 Pezinok