Veterinárna klinika

Laboratórium

25.08.2011 13:23

QBC VetAutoread
Krvný hematologický analyzátor je určený špeciálne pre veterinárnu prax. Pracuje na princípe fluorescencie bunkových jadier. Analýza krvi prebieha v kapilárach QCB, ktoré sa najskôr odstredia v centrifúge a následne vyšetria v analyzátore. Poskytuje presné a precízne výsledky za pár minút.

Vyšetruje 12 hematologických parametrov za čas kratší ako 3 minúty.

 

 
VetTest 8008
Krvný biochemický analyzátor je určený špeciálne pre veterinárnu prax. Pracuje na princípe suchej chemickej technológie a kolorometrickej reakcie. Analýzu je možné urobiť z krvného séra alebo plazmy. Analýza prebieha na selektívnych diskoch  a je možné stanoviť 21 parametrov – krvný cukor, kompletný obličkový a pečeňový profil.

Analyzátor poskytuje presné a spoľahlivé údaje o zdravotnom stave pacienta v čase kratšom ako 6 minút. Je flexibilný, umožňuje špecifikáciu na jednotlivé druhy zvierat, ich podskupín a tri vekové kategórie.


SNAP Reader
Vykonáva diagnostiku kortizolu (hormón nadobličky), T4 (hormón štítnej žľazy) a žlčových kyselín (funkčný pečeňový test) rýchlo a jednoducho počas návštevy pacienta, čo umožňuje stanoviť diagnózu a následný liečebný proces bez zbytočného čakania.


 

Vyhľadávanie

Kontakt

MVDr. Bibiana Miklošovičová Veterinárna klinika F.P. Drobiševa 5, 902 01 Pezinok